Søk
  • SV Betong-Wesselkvartalet

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Uke 37-

Vi fortsetter arbeidet med sprengning, pigging, og utkjøring av masser enda noe tid fremover. Utsprengning av selve byggegropa ferdigstilles denne uken, men vi har noen tilleggsoppgaver som medfører noe ekstra sprengningsarbeid.


Parallelt med pågående aktiviteter kommer vi til å starte arbeidet med brønnboring. Disse arbeidene vil sannsynligvis pågå til ut i november.

Innkjøring til parkeringskjelleren i Wesselkvartalet blir felles med eksisterende nedkjøring til Vinkelgården. For å få etablert nedkjøringen kreves det noe rivningsarbeider i bunn av nedkjøringrampen. Arbeidene kommer til å pågå i månedsskiftet, september/oktober.


Nå er det straks tid for å montere tårnkraner. Vi planlegger å reise to kraner hvor den første blir montert i oktober. Kran nummer to kommer noe senere.


Mvh. Prosjektledelsen


0 visninger

 

© 2020 VYCOM