top of page

Arkitektens visjon

Bebyggelsen

Wesselkvartalet ligger midt i Asker sentrum. Utbyggingen forsterker de urbane kvalitetene i sentrum, samtidig som den tilpasser seg den varierte bebyggelsen ved å la prosjektets arkitektur fungere som en megler mellom de ulike byggene i nærheten: Bebyggelsen er trappet ned mot de bevaringsverdige trehus-ene som omkranser Apotekerhagen, samtidig som Wesselkvartalet kompletterer kvartalsstrukturen i området, og tydelig definerer gater og smug i tilknytning til omgivelsene.

 

Kvartalet er utformet med tanke på best -mulig solforhold for leilighetene og uterommene, og har derfor fått en organisk formgivning og en varierende høyde. Den sammensatte volummessige oppbyggingen gir prosjektet et svært variert utvalg av leiligheter i ulik størrelse og med en rekke ulike planløsninger. På bakkeplan er -kvartalet utformet for å gi aktive fasader og god flyt for fotgjengere som ledes gjennom prosjektet i smug og smett, inn til den frodige Apotekerhagen i kvartalets kjerne/sentrum. Siktlinjer på tvers av kvartalet ivaretas og berikes gjennom offentlige rom med variert -utforming og kvaliteter.

 

På fasaden er det planlagt benyttet en lys sandfarget bløtstrøken tegl. Teglen mures med relieff i brystningene for å artikulere en båndstruktur og bryte ned byggets skala ved bruk av ornamentikk. På balkonger og takterrasser vil brystningen mures med gitterforbandt, for å slippe lys inn på balkongene. Dette, sammen med relieffet og den organiske utformingen, vil gi bygget en unik karakter som vil variere over tid, hvor sol og skygge samt innvendig belysning vil være med på å endre byggets uttrykk. Material-bruken er i tillegg varig og vedlikeholdsfri.

 

Alle takene er planlagt opparbeidet som takhager med en blanding av fellesareal og private takhager.

 

Leilighetene

Den organiske utformingen og varierende høyden gir Wesselkvartalet et stort mangfold av ulike leiligheter. De fleste leilighetene er enten gjennomgående eller hjørneleiligheter som gir varierte lys- og utsynsforhold. Hovedvekten av 3- og 4-roms leilighetene har to balkonger. I tillegg er det laget hager på alle tak. Takene består av fellesarealer og man kan i tillegg kjøpe egne private takhager. Boligene har generelt en netto takhøyde på 2,65 m. Leilighetenes planløsning karaktiseres av et generøst oppholdsrom med åpen -kjøkken-/stue-løsning og store glassflater mot -balkonger og takterrasser.

 

I Wesselkvartalet er det planlagt en høy kvalitet både innvendig og utvendig. I alle leilighetene tilbys derfor som standard en-stavs parkett, gjennomfarget porcelenatoflis, kompositt benkeplate både på kjøkken og bad, bakplate i glass over kjøkkenbenk og gjennomgående rustfrie armaturer både på kjøkken og bad. 

 

Vi har utviklet to interiørkonsepter for Wesselkvartalet; Fiolin og Flygel. Kjøperen kan fritt velge mellom disse to interiørkonseptene. 

I Fiolin har vi jobbet frem en lys, nordisk stil med sobre farger og lyse gulv. Kjennetegnet her et lyst en-stavs askegulv, hvitt kjøkken med integrerte grep, lyse fliser og duse farger. Flygel får en mer klassisk stil. Kjenne-tegnet her er et mattlakkert en-stavs eikegulv, -kjøkken med trestruktur, sandfargede fliser og veggfarger i mørkere fargetoner.

bottom of page