top of page
Søk
  • Forfatterens bildeAdmin

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Uke 16

Beklageligvis har vi hatt problemer med å få publisert innlegg på prosjektbloggen de siste to ukene.


Sikring, tilrigging og trafikk

Siden siste oppdatering har vi innlemmet Busserullen i anleggsområdet og begynt også her med utgraving.Torvveien har blitt asfaltert og kjøredekket skal nå være rustet for økt anleggstrafikk.


Grunnarbeider og spunt

Vi fortsetter med å bore stag til spunten. Dette medfører moderat støy og utføres i tidsrommet 08.00-18-00 iht. dispensasjon.


Vi har avdekket fjellet på store deler av tomta og har behov for å igangsette sprengningsarbeidet innen kort tid. Det vil bli rystelser i bakken i forbindelse med sprenging. Dato for første salve er ikke fastsatt, men vi håper å være i gang siste havdel av uke16 eller tidlig i uke 17.


Informasjon om sprengingen vil bli publisert før vi setter i gang og nødvendige sikkerhetstiltak vil bli iverksatt.


Grunnentreprenøren fortsetter utlasting og transport av masser. Ettersom andelen av sprengstein vil det bli noe mer støy i forbindelse med lasting på bil.


Mvh. Prosjektledelsen

Telefon dagtid: 412 06 786

70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Sommer 2020

Vi har full produksjon ut denne uken og vi kommer til å ha redusert produksjon i uke 28, 29 og 30. Full produksjon gjenopptas i uke 31. Vi holder på med nedkjøringsrampen og at vi skal støpe nytt dek

Opmerkingen


bottom of page