Søk
  • SV Betong-Wesselkvartalet

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Uke 12

Sikring, tilrigging og trafikk

Porten mot Busserullen er nå stengt for trafikk. Det kan bli aktuelt å gjenåpne i korte perioder i forbindelse med arbeid ved porten mot Torvveien senere, men vi etterstreber å unngå/begrense dette.


Rivning av Bankveien 4

Rivningsarbeidene er så godt som avsluttet og det gjenstår kun noe opprydning.


Grunnarbeider og spunt

Vi kom nesten i mål med å få ned spunten denne uken, men trenger et par dager i uke 12 til å ble helt ferdig.

Neste fase blir å bore for å feste spunten i fjellet. Dette arbeidet vil pågå i noen dager, men skal ikke tilføre like mye støy som vi har hatt den siste tiden.

Uttak av masser fortsetter.


Mvh. Prosjektledelsen

Telefon dagtid: 412 06 786

e-post: wesselkvartalet@svbetong.no


0 visninger

 

© 2020 VYCOM