Søk
  • SV Betong-Wesselkvartalet

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Uke 32-

Da er vi tilbake i full drift med grunnarbeider etter ferien. Arbeidene består i sprengning, bortkjøring av masser og pigging langs kantene. Spesielt arbeidet med pigging er støyende og kan være til sjenanse.

Samtidig medfører piggingen noe vibrasjon i nærliggende bygninger.

Heldigvis vil vibrasjonene avta noe ettersom vi kommer oss lenger ned i byggegropa.

Arbeidet med pigging skal etter planen foregå frem til månedsskiftet.


Vi ser nå frem i mot, og planlegger for å gå inn i en ny fase. Så snart byggegropa er ferdig rensket vil vi starte boring av energibrønner.

Dersom ingen uforutsette forhold dukker vil perioden med de mest støyende arbeidene avsluttes innen medio september.


Mvh. Prosjektledelsen

0 visninger

 

© 2020 VYCOM