top of page
Søk

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Uke 32-

Da er vi tilbake i full drift med grunnarbeider etter ferien. Arbeidene består i sprengning, bortkjøring av masser og pigging langs kantene. Spesielt arbeidet med pigging er støyende og kan være til sjenanse.

Samtidig medfører piggingen noe vibrasjon i nærliggende bygninger.

Heldigvis vil vibrasjonene avta noe ettersom vi kommer oss lenger ned i byggegropa.

Arbeidet med pigging skal etter planen foregå frem til månedsskiftet.


Vi ser nå frem i mot, og planlegger for å gå inn i en ny fase. Så snart byggegropa er ferdig rensket vil vi starte boring av energibrønner.

Dersom ingen uforutsette forhold dukker vil perioden med de mest støyende arbeidene avsluttes innen medio september.


Mvh. Prosjektledelsen

139 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vi har full produksjon ut denne uken og vi kommer til å ha redusert produksjon i uke 28, 29 og 30. Full produksjon gjenopptas i uke 31. Vi holder på med nedkjøringsrampen og at vi skal støpe nytt dek

bottom of page