© 2018 VOICE REKLAMEBYRÅ

Megler

Eie avd. Asker

Petter Mamen-Lund
Eiendomsmegler
Bankveien 11
mobil: 916 14 722
mail: pml@eie.no
Christian Salvesen
Eiendomsmegler
Bankveien 11
mobil: 970 53 838
mail: cs@eie.no
Kontakt oss
Søk
  • SV Betong-Wesselkvartalet

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Uke 24

Vi har de siste par ukene boret rørvegg mot bankveien for å sikre løsmassene før vi graver ut den delen av tomta. Arbeidet er avsluttet og vi starter nå arbeidet med utgraving og sømboring.


Det er nesten full fart med sprenging og utkjøring av sprengstein og vi har full produksjon til og med torsdag. Det kan også bli aktuelt med arbeid på byggeplassen fredag.


I løpet av et par uker må vi flytte kjøreporten noen meter nærmere Peppes bygget. Dette for å kunne grave ut løsmasser og sikre spunten på innsiden av der porten står i dag. Dette vil få minimal påvirkning for nærmiljøet.

Porten vil bli flyttet for en periode på ca. 3 uker før den blir plassert tilbake.


Heldigvis har vi hatt litt regn som demper støvet på byggeplassen. Vi vurderer allikevel fortløpende tiltak når det tørker opp og iverksetter tiltak der det trengs.


Mvh. Prosjektledelsen

111 visninger