Søk
  • SV Betong-Wesselkvartalet

Aktiviteter i Wesselkvartalet, Juni

Det er nå opp imot full drift på byggeplassen og høy aktivitet med sprenging og utkjøring av masser.

Som tidligere fortalt stenger vi av både Torvveien og Bankveien i forbindelse med sprenging.


Det er dessverre støy og støv knyttet til de pågående arbeidene og vi gjør fortløpende tiltak for å begrense omfanget. Uheldigvis kommer dette samtidig med høysesong for pollen.

Ved enkelte av arbeidsoperasjonen og spesielt sprenging skapes støvet nede i fjellmassene og lar seg i liten grad begrense.

Vi vanner massene nattestid for å begrense støv og heller på vann før vi laster på bil.

Heldigvis er forholdene i grunnen våtere hvor lenger ned vi kommer, så støvet vil naturlig avta noe selv om det allerede er betydelig mindre enn i starten.


Vi er nå i en fase hvor vi har færre arbeidsoperasjoner, men med lenger varighet. Vi kommer derfor ikke til å publisere ukentlige oppdateringer på bloggen, men heller varsle om spesielle aktiviteter når det er behov for det.


Mvh. Prosjektledelsen

0 visninger

 

© 2020 VYCOM